"Nieustannie się módlcie"
(1 Tes. 5,17)

"Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie"
(Mt 5,16)

Wnet zapłonie nadzieja....


"Pan moim światłem i zbawieniem moim...
...kogo miałbym się lękać?"
(Ps 27,1)Miłości żar....


"Rozpal w nas
miłości Twej żar"Dziękujemy Autorom zdjęć