"Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię..."
(Mk 16, 15)

wschód wschód wschód


"Zadaniem Kościoła jest czynienie Chrystusa dostępnym wszystkim narodom,
a nie przede wszystkim nawracanie świata.
(...)
Misje to na pierwszym miejscu cierpliwe świadectwo wiary i pełny szacunku dialog.
(...)
Bóg naprawdę cieszy się ludzką różnorodnością."
/Louis Luzbetak/

misje - dla kobiet
misje - - dla dzieci - dla chorych


            << Niech ŚWIATŁO CHRYSTUSA wschodzi w sercu każdego człowieka >>

wschód wschód wschód
Dziękujemy Autorom zdjęć