O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ SŁUG BOŻYCH


Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Sługi Bożego Księdza Jana Schneidera

Boże, Tyś Księdza Jana, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, obdarzył żywą wiarą, głęboką nadzieją i gorącą miłością. Dzięki tym cnotom niósł heroicznie pomoc biednym i opuszczonym.
Niech i dla mnie uprosi łaskę................., o którą pokornie Cię proszę,
by ona świadczyła o jego możnym u Ciebie wstawiennictwie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ksiądz Założyciel


Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Sługi Bożej S.M. Dulcissimy

Duchu Święty!
Prosimy Cię spraw łaskawie, aby Służebnica Boża Siostra Maria Dulcissima stała się rychło naszą świętą orędowniczką u Boga
i wspierała nas w naśladowaniu Jej samozaparcia i ducha pokuty
przez nieskończone zasługi Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.
Jezu mój, błagam Cię udziel mi za Jej pośrednictwem łaski....., o którą Cię usilnie proszę. Amen.
3 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej S.M. Dulcissimy Hoffmann

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty pojednałeś za sobą świat przez Śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie swojego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Ty wzywasz wszystkich wierzących, aby łączyli swoje cierpienia z Męką Zbawiciela, dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Przyjmij jako miłą Tobie ofiarę pokorne życie swojej służebnicy Siostry Marii Dulcissimy, naznaczone dźwiganiem codziennego krzyża. Obdarz ją chwałą błogosławionych w Twoim Królestwie i wysłuchaj modlitwy swojego ludu, jakie za jej wstawiennictwem ufnie zanosi do Ciebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Siostra Dulcissima

Dziękujemy Autorom zdjęć.