MODLITWY O ROZEZNANIE POWOŁANIA

Żniwo wielkie, a robotników wciąż mało...

Modlitwa z Maryją

Maryjo, Matko Jezusa i Matko moja,
cała zanurzona w miłości Trójcy Świętej;
Maryjo z Nazaretu milcząca i wrażliwa na Słowo Boga,
trwająca wiernie w swoim Fiat,
naucz mnie wsłuchiwania się w głos Pana
w zwyczajności mojego dnia.
Matko przyjmująca Ducha Świętego,
bądź ze mną, gdy usłyszę w sercu wołanie Jezusa Pójdź za Mną.
Uproś mi moc i dary Ducha Świętego,
bym rozpoznała drogę, którą chce mnie prowadzić
i powierzyła się Jego miłości z wielką ufnością i pokojem.Możesz otworzyć i ruszyć w drogę....

Modlitwa o rozpoznanie powołania

Panie Jezu Chryste, proszę Cię gorąco,
daj mojemu sercu światło Ducha Świętego,
abym jasno rozpoznała drogę, którą chcesz mnie prowadzić.
Jeżeli powołujesz mnie do służby miłości w życiu zakonnym,
dodaj mi odwagi, abym odpowiedziała na Twe wezwanie.


Odwagi!

Modlitwa za młodych

Jezu, mocy ufających Tobie
Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na głębię,
zdążając drogami świętości.
Wzbudź w sercach ludzi młodych pragnienie,
by być we współczesnym świecie
świadkami Twojej miłości.
Napełnij ich Twoim Duchem odwagi i mądrości,
i prowadź ku głębi tajemnicy człowieka,
by stali się zdolni do odkrycia pełnej prawdy
o sobie i o własnym powołaniu.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.Odwagi...

Pod Krzyżem

Panie Jezu Chryste,
Miłości Ukrzyżowana i Zmartwychwstała,
dotknij mego serca, abym rozpoznała
Twój głos wśród hałasu świata.
Pozwól usłyszeć słowo Twojej miłości,
i Tobie zaufać.
Poślij swego Ducha,
aby wskazał mi drogę, którą mam dojść do Ciebie.

Maryjo, Matko dobrej odpowiedzi,
uproś mi łaskę pójścia z odwagą za Jezusem,
dokądkolwiek mnie pośle.Możesz wyruszyć....


Dziękujemy Autorom zdjęć