"Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy, której było na imię Maryja"
(por. Łk 1,26-27)

Żniwo wprawdzie wielkie...

Bóg także dzisiaj posyła swoje słowo miłości i powołania do Ciebie.
On zna Twoją historię życia, miejsce Twego wzrastania, On zna Twoje imię...
Mocą swego Ducha przenika Cię i Twoje zamysły, widzi Twoje działania i spoczynek
i wszystkie Twoje drogi są Mu znane.

POWOŁANIE JEST DROGĄ, KTÓRA WZYWA DO ZAUFANIA JEZUSOWI

"A Pan przywołał do siebie tych, których upatrzył sobie w sercu, aby byli z Nim,
a oni przyszli do Niego"
(por. Mk 3,13-14)

Jezus nosi w sercu swoich wybranych. Czy wiesz, że masz szczególne miejsce w Jego sercu? Czy wiesz, że powołanie człowieka wyprzedza tajemnicę jego życia?

"Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię"
(Jer 1,4-5)

Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Bóg nie zmienia zdania, nie cofa słowa powołania. To dar i tajemnica złożone w Twoim sercu...

Na drodze odkrywania powołania potrzebna jest modlitwa o światło Ducha Świętego.
Niech Maryja - Oblubienica Ducha Świętego będzie z Tobą podczas wsłuchiwania się w głos Pana Jezusa

Maryjo, Matko Jezusa i Matko moja,
cała zanurzona w miłości Trójcy Świętej.
Maryjo z Nazaretu milcząca i wrażliwa na wypowiadane Słowo Boga,
trwająca wiernie w swoim Fiat,
naucz mnie wsłuchiwania się w głos Pana
w zwyczajności mego dnia.
Matko przyjmująca Ducha Świętego,
bądź ze mną, gdy usłyszę w sercu wołanie Jezusa Pójdź za Mną. Uproś mi moc i dary Ducha Świętego,
bym rozpoznała drogę, którą chce mnie prowadzić
i powierzyła się Jego miłości z wielką ufnością i pokojem.

MODLITWA
Jest pragnieniem Boga
Słuchaniem Jego głosu
Odpowiedzią na wołanie
Trwaniem w Świętej Obecności
Śpiewem serca
Trudem przyjmowania prawdy o sobie... o życiu
Bólem i krzykiem
Opowiadaniem o wątpliwościach i rozwianych marzeniach
Westchnieniem
Pustynią i morzem
Źródłem łaski i światła na drodze powołania
Ufnym powierzeniem się Miłości Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Dziękujemy Autorom zdjęć