"Światło Maryi może również i dziś ogarnąć świat kobiecy
i dawne oraz nowe problemy kobiety,
pomagając wszystkim w zrozumieniu jej godności
i uznaniu jej praw."
/Jan Paweł II/

Stowarzyszenie
Duchowa adopcja kobiet w potrzebie
Warto przeczytac
Dziękujemy Autorom zdjęć