RÓŻANIEC psałterz Maryi


Pod Twoją obronę...

"Odmawiajcie różaniec"


ZWIASTOWANIE

POZDROWIONA BĄDŹ!
MARYJO
PRZEPEŁNIONA ŁASKĄ.
Z TOBĄ PAN.
JESTEŚ BŁOGOSŁAWIONA
MIĘDZY KOBIETAMI.
I BŁOGOSŁAWIONY JEST,
Z TWOJEGO CIAŁA -

JEZUS -
- KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ,
CHOĆ NIE ROZUMIAŁAŚ DO KOŃCA…
JAK SIĘ TO STANIE.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ,
BO SERCE MIAŁAŚ PRZEPEŁNIONE CISZĄ I OTWARTE NA BOGA.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ,
BO "NIE BÓJ SIĘ!" ZNACZY TYLE CO: "BÓG JEST!
I BĘDZIE!... Z TOBĄ".

JEZUS -
KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ,
CHOĆ TA CHWILA ODMIENIŁA NA ZAWSZE TWOJE ŻYCIE.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ,
BO NIE PIERWSZY TO RAZ TRWAŁAŚ NA MODLITWIE,
I TWOJE SERCE BYŁO PEŁNE ŁASKI.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ, I UCZYSZ MNIE CO ZNACZY:
"ZGADZAM SIĘ!" CHOĆ - BOJĘ SIĘ I NIE ROZUMIEM.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ, I UCZYSZ MNIE, CO ZNACZY
UWIERZYĆ SŁOWU BOGA.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ, I UCZYSZ, ILE ZALEŻY
OD MOJEGO "TAK" - BOGU.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ, I UCZYSZ, ŻE PRAWDZIWA WIARA, ZAWSZE! DOPROWADZI DO KONKRETNEGO WYBORU: - CZY PRZYJMĘ? JEZUSA?

JEZUS -
- KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ,
I UCZYSZ MNIE, ŻE ANIOŁ ZWIASTUJĄCY ODCHODZI,
CHWILA POSŁAŃCA NIEBIESKIEGO MIJA.
...ALE ZOSTAJE SŁOWO BOGA, KTÓRE STAJE SIĘ
CIAŁEM WE MNIE... I NIGDY JUŻ ŻYCIE TAKIE SAMO.
A JA JUŻ NIE SAMOTNA.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYJĘŁAŚ MARYJO.
KOBIETO SZCZĘŚLIWA.
PRZEPEŁNIONA DUCHEM NAJWYŻSZEGO.
W TRÓJCY.
PIERWSZYM.NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

POZDROWIONA BĄDŹ!
MARYJO
PRZEPEŁNIONA ŁASKĄ.
Z TOBĄ PAN.
JESTEŚ BŁOGOSŁAWIONA
MIĘDZY KOBIETAMI.
I BŁOGOSŁAWIONY JEST
Z TWOJEGO CIAŁA -

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ, BO SŁOWO ANIOŁA
PRZYJĘŁAŚ JAKO WEZWANIE.

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ BY SŁUŻYĆ,
CHOĆ SAMA POTRZEBOWAŁAŚ OPIEKI.

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ, POKONUJĄC LĘK
SAMOTNEGO WĘDROWANIA.

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ, BO ROZWAŻANE W SERCU
SŁOWA BOGA, ZAWSZE PROWADZĄ DO DZIAŁANIA.

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ, BY PODZIELIĆ SIĘ CUDEM,
KTÓRY STAŁ SIĘ W TOBIE.

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ, BY POKAZAĆ MI, ŻE NAWET MATCE SWOJEGO SYNA, BÓG NIE OSZCZĘDZIŁ TRUDÓW DROGI.

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ, BY POKAZAĆ MI, ŻE
IM WIĘCEJ WE MNIE JEZUSA, TYM BLIŻSZY JEST CZŁOWIEK
I WRAŻLIWSZE SERCE.

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ, BY POKAZAĆ MI, ŻE SŁUŻYĆ, ZNACZY POKONAĆ WŁASNĄ SŁABOŚĆ
I ZAAKCEPTOWAĆ TRUDNOŚCI.

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ, BY DAĆ MI PEWNOŚĆ
WLAĆ NADZIEJĘ, ŻE PRZYCHODZISZ Z POŚPIECHEM,
ZAWSZE GDY BEZRADNOŚĆ.
ZAWSZE GDY CZEKANA TWOJA OBECNOŚĆ.

JEZUS -
KTÓREGO DO ELŻBIETY NIOSŁAŚ.
A DZIŚ PRZYCHODZISZ TU
BY OBUDZIŁO SIĘ WE MNIE NOWE ŻYCIE.
PORUSZYŁO SERCE
NA GŁOS TWOJEGO SŁOWA.
MARYJO

KOBIETO SZCZĘŚLIWA. PRZEPEŁNIONA DUCHEM NAJWYŻSZEGO.
W TRÓJCY.
PIERWSZYM.NARODZENIE BOGA

POZDROWIONA BĄDŹ !
MARYJO
PRZEPEŁNIONA ŁASKĄ.
Z TOBĄ PAN.
JESTEŚ BŁOGOSŁAWIONA
MIĘDZY KOBIETAMI.
I BŁOGOSŁAWIONY JEST
Z TWOJEGO CIAŁA -

JEZUS -
KTÓREGO RODZIŁAŚ W OPUSZCZENIU,
BO NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE WŚRÓD LUDZI.

JEZUS -
KTÓREGO URODZIŁAŚ W UBÓSTWIE,
NIE ROZUMIEJĄC, ALE PODDAJĄC SIĘ WOLI BOGA.

JEZUS -
KTÓREGO URODZIŁAŚ W BETLEJEM, DAJĄC ŚWIATU
POGRĄŻONEMU W MROKU, ŚWIATŁO PRAWDZIWE.

JEZUS -
KTÓREGO URODZIŁAŚ W STAJNI,
ZE ZDZIWIENIEM PRZYJMUJĄC PIERWSZYCH -
DOPROWADZONYCH PRZEZ GWIAZDĘ.

JEZUS -
KTÓREGO W BETLEJEM URODZIŁAŚ,
UCZĄC ODWAGI BEZGRANICZNEGO ZAUFANIA BOGU.

JEZUS -
KTÓREGO W BETLEJEM URODZIŁAŚ POKAZUJĄC,
ŻE POSŁUSZEŃSTWO BOGU
NIE JEST WOLNE OD TRUDNYCH PYTAŃ.

JEZUS -
KTÓREGO W BETLEJEM URODZIŁAŚ MARYJO,
NAZNACZAJĄC DROGĘ NA BEZDROŻU,
BO WIERZYĆ TO ZAUFAĆ.

JEZUS -
KTÓREGO ZŁOŻYŁAŚ W ŻŁOBIE MARYJO,
A DZIŚ CHCESZ ZŁOŻYĆ W MOIM SERCU.

JEZUS -
KTÓREGO W BETLEJEM URODZIŁAŚ I UCZYSZ,
ŻE TRZEBA ZGODZIĆ SIĘ NA TAJEMNICĘ.

JEZUS -
KTÓREGO W BETLEJEM URODZIŁAŚ I UCZYSZ,
ŻE JEŚLI MIŁOŚĆ JEST PRAWDZIWA, TRWA -
- CHOĆ NIE ROZUMIE.
POZDROWIONA BĄDŹ!
MARYJO
PRZEPEŁNIONA ŁASKĄ.
Z TOBĄ - PAN.
JESTEŚ BŁOGOSŁAWIONA
MIĘDZY KOBIETAMI.
I BŁOGOSŁAWIONY JEST
Z TWOJEGO CIAŁA -
- SYN.TAJEMNICA ODDANIA W ŚWIĄTYNI

POZDROWIONA BĄDŹ!
MARYJO
PRZEPEŁNIONA ŁASKĄ.
Z TOBĄ PAN.
JESTEŚ BŁOGOSŁAWIONA
MIĘDZY KOBIETAMI.
I BŁOGOSŁAWIONY JEST
Z TWOJEGO CIAŁA -

JEZUS -
KTÓREGO OFIAROWAŁAŚ W ŚWIĄTYNI,
WYPEŁNIAJĄC OBOWIĄZEK NAKAZANY PRZEZ PRAWO.

JEZUS -
KTÓREGO OFIAROWAŁAŚ W ŚWIĄTYNI.
POKAZUJESZ GDZIE JEST KAŻDY POCZĄTEK.

JEZUS -
KTÓREGO OFIAROWAŁAŚ W ŚWIĄTYNI.
UCZYSZ, ŻE POWIERZA SIĘ BOGU
TO CO NAJCENNIEJSZE I NAJBARDZIEJ KOCHANE.

JEZUS -
Z KTÓRYM PRZYSZŁAŚ DO ŚWIĄTYNI.
UCZYSZ, ŻE OFIAROWAĆ BOGU,
ZNACZY OTRZYMAĆ ŁASKĘ.

JEZUS -
KTÓREGO OFIAROWAŁAŚ W ŚWIĄTYNI.
UCZYSZ, ŻE TRZYMAJĄC W RAMIONACH JEZUSA,
DA SIĘ PRZYJĄĆ NAWET SYMEONOWE PROROCTWO.

JEZUS -
KTÓREGO OFIAROWAŁAŚ W ŚWIĄTYNI
- ŚWIATŁO NA OŚWIECENIE NAS -
PRZYNOSZĄC W SWOICH DŁONIACH.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYNIOSŁAŚ DO ŚWIĄTYNI.
POKAZUJESZ, ŻE PRZEZ TRWAJĄCYCH NA MODLITWIE
ROZPOZNANA BYŁAŚ Z JEZUSEM TYLKO.

JEZUS -
KTÓREGO PRZYNIOSŁAŚ OFIAROWAĆ,
BO Z WOLI OJCA MIAŁ STAĆ SIĘ
KAPŁANEM NAJWIĘKSZYM - ŚWIĄTYNI NOWEJ!

JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI OFIAROWAŁAŚ MARYJO.
DZIĘKUJĘ, ŻE I MNIE,
Z TAKĄ SAMĄ MIŁOŚCIĄ
BOGU POWIERZASZ.

JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI OFIAROWAŁAŚ MARYJO.
DZIĘKUJĘ, ŻE W TWOICH RAMIONACH
- JAK JEZUS - MOGĘ BYĆ BEZPIECZNA.JEZUS ODNALEZIONY

POZDROWIONA BĄDŹ!
MARYJO
PRZEPEŁNIONA ŁASKĄ.
Z TOBĄ PAN.
JESTEŚ BŁOGOSŁAWIONA
MIĘDZY KOBIETAMI.
I BŁOGOSŁAWIONY JEST
Z TWOJEGO CIAŁA -
JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI ZNALAZŁAŚ.
UCZYSZ, ŻE SZUKANIE JEZUSA NIE JEST WOLNE OD LĘKU.

JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI ZNALAZŁAŚ MARYJO.
UCZYSZ, ŻE SZUKANIE JEZUSA PROWADZI DO ŚWIĄTYNI.

JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI ZNALAZŁAŚ. UCZYSZ,
ŻE SZUKAĆ JEZUSA, TO ZNACZY TEŻ,
MIEĆ ODWAGĘ ROZPYTYWAĆ O NIEGO WŚRÓD LUDZI...

JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI ZNALAZŁAŚ.
UCZYSZ, ŻE NIE ZAWSZE OD RAZU,
MOŻNA ZROZUMIEĆ SŁOWA JEZUSA.

JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI ZNALAZŁAŚ MATYJO.
UCZYSZ, ŻE PYTANIA, NA KTÓRE NIE ZROZUMIEM ODPOWIEDZI,
SKŁADA SIĘ W SERCU.
TO ZNACZY W CISZĘ I ZAUFANIE... JAK TY...

JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI ZNALAZŁAŚ.
UCZYSZ, ŻE PRAWDZIWIE KOCHAĆ,
TO ZNACZY TRWAĆ. TOWARZYSZYĆ.
TO ZNACZY TEŻ AKCEPTOWAĆ TAJEMNICE.

JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI ZNALAZŁAŚ.
UCZYSZ, ŻE ZABRAĆ JEZUSA DO DOMU,
TO ZNACZY NIE ZAGUBIĆ GO JUŻ WIĘCEJ.

JEZUS -
KTÓREGO ODNALAZŁAŚ PO TRZECH DNIACH.
UCZYSZ, ŻE NIE WOLNO SIĘ W DRODZE ZAGAPIĆ...
BO JEZUS ZNIKNIE NAM Z OCZU...

JEZUS -
KTÓREGO ODNALAZŁAŚ MARYJO.
PO TRZECH DNIACH ODNALAZŁAŚ.
I UCZYSZ, JAK WSKAZYWAĆ INNYM DROGĘ DO NIEGO...
TRZY DNI SZUKANIA... OD PIĄTKU WIELKIEJ CIEMNOŚCI
DO NIEDZIELNEGO WSCHODU ŚWIATŁA ODNALEZIONEGO.
NADZIEJA NA ODSZUKANIE…W DRODZE TRZECH WIELKICH DNI.

JEZUS -
KTÓREGO W ŚWIĄTYNI ZNALAZŁAŚ MARYJO.
DZIĘKUJĘ CI, ŻE PRZY TOBIE,
Z PEWNOŚCIĄ ZAWSZE GO ODNAJDĘ.

Dziękujemy Autorom zdjęć