MODLITWY O DUCHA ŚWIĘTEGO

Przynieś mi o poranku słowo Twojej miłości...

Sekwencja do Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty, ześlij z niebios wzięty,
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź. Dawco łask drogich
Przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z gości, słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłoda, w skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza,
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia,
Jeno cierń i nędze?
Obmyj, co nie święte. Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde.
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym,
siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary. Amen.Królu niebieski...

"Królu niebieski, Pocieszycielu..."

Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy,
Ty, który jesteś wszędzie i wszystko wypełniasz,
Skarbnico dóbr i Dawco życia,
przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie,
oczyść nas z wszelkiej nieczystości,
zbaw nasze dusze, Ty, który jesteś dobry.

/z tradycji wschodniej/
Twoim jest dzień i noc jest Twoja

Koronka do Ducha Świętego

Tajemnica I :
Z Ducha Św. Najświętsza Maryja Panna poczęła Syna Bożego ( Łk 1,35 )

7 razy odmówić :
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości

1 raz odmówić :
Ześlij Ducha Twego, i powstanie życie
i odnowisz oblicze ziemi.

Tajemnica II :
Duch Święty spoczął nad Jezusem w czasie chrztu w Jordanie ( Mt 3,16 )

Tajemnica III :
Przez Ducha Świętego Jezus został zaprowadzony na pustynię ( Łk 4,1-2 )

Tajemnica IV :
Duch Święty działa w Kościele ( Dz 2,1-4 )

Tajemnica V :
Duch Święty przebywa w duszy sprawiedliwego ( 1 Kor 3,16 )

Na zakończenie
Módlmy się : Boże, któryś pouczył serca wiernych
światłem Ducha Świętego,
daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe
i pociechą Jego zawsze się radować.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wierzę w Boga i 3 x Chwała Ojcu...Ty jesteś źródłem życia...

Modlitwa o siedem darów Ducha św.

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą.
Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.
Proszę Cię o Twoje dary.
Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę,
którą jesteś Ty, mój Boże.
Proszę o dar rozumu, abym, na ile mój umysł może pojąć,
zrozumiał prawdy wiary.
Proszę o dar umiejętności,
abym patrząc na świat dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości
i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone
mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.
Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział jak postąpić.
Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.
Proszę o dar pobożności, abym chętnie przebywał z Tobą na modlitwie,
abym patrzył na ludzi jako na braci,
a na Kościół jako narzędzie Twej ojcowskiej opieki.
Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej,
bym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.


Oświeć me ciemności...


Dziękujemy Autorom zdjęć