MODLITWY RÓŻNE

Per Te Gesu

Modlitwa o miłość
(św. Katarzyny ze Sieny)

O Duchu Święty, przyjdź do mego serca.
O Boże żywy, mocą twoją świętą pociągnij me serce ku sobie.
Racz mi udzielić roztropnej miłości i daru świętej bojaźni.
Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli.
Niech miłość twoja będzie mi żarem i światłem,
ażeby każdy ciężar stał się mi lekkim ciężarem.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie!
Wspomóż mnie w każdej twej służbie.
Chryste, miłości!
Daj mi miłość Twoją! Amen.


W Tobie moja nadzieja...

Modlitwa świętego Efrema

Panie i Władco mojego życia,
oddal ode mnie lenistwo, przygnębienie,
żądzę władzy, puste słowa;
daj mi, swojemu słudze,
ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości;
tak, Królu, pozwól mi ujrzeć me grzechy
i nie sądzić mojego brata,
bowiem Tyś jest błogosławiony
na wieki wieków, amen.

O wierność, proszę Cię Panie...

Nie dozwól abym uległ pokusie
/Al. Cancela/

Ojcze,
nie dozwól abym uległ pokusie
sprzedania Twojej przyjaźni
za dobrą cenę
miesięcznej wypłaty
za pewność

nie dozwól, abym uległ pokusie

zapomnienia Ciebie
bo mam dużo pracy
ponieważ mam wiele ważnych spraw

nie dozwól, abym uległ pokusie

nie pisania Ci wierszy
z braku czasu
z braku wystarczającego czasu
z otrzymanej dużej wypłaty


Tutto per Te, Gesu

Modlitwa wieczoru
/Dietrich Bonhoeffer/

Panie, Boże mój, dziękuję Tobie,
że doprowadziłeś ten dzień do końca;
dziękuję Tobie, że dajesz czas odpoczynku
dla ciała i duszy.
Twoja ręka, Boże wyciągnięta nade mną
ochraniała mnie i strzegła.
Proszę Cię Boże, wybacz mi to, że mam małą wiarę,
przebacz wszelką niesprawiedliwość dzisiejszego dnia
i pomóż mi, abym i ja mógł przebaczyć
tym wszystkim, którzy wobec mnie byli niesprawiedliwi.
Spraw, Boże, bym pod Twoją opieką
mógł spać spokojnie
i strzeż mnie przed pokusami ciemności.
Polecam Tobie moją rodzinę, ten dom,
moje ciało i moją duszę.
Boże mój, niech będzie pochwalone Twoje święte Imię. Amen.


...oddaję się Tobie...


Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
/wg św. Małgorzaty Marii /

Ja... oddaję się i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje uczynki, troski i cierpienia, pragnąc całym swoim jestestwem tylko czcić, miłować i wielbić to Serce. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzec się z całego serca tego wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za jedyny przedmiot mojej miłości, za Opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moją ułomność i niestałość, za naprawienie wszystkich błędów mego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. Bądź więc, o Serce pełne dobroci, moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, gdyż wszystkiego obawiam się w skutek mojej słabości i złości, natomiast spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci.
Zniszcz więc we mnie wszystko, cokolwiek może Ci się nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce, bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie, ani się od Ciebie odłączyć. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jako Twój wiemy sługa. Amen.

Jutrzenka niebo czerwieni...


Modlitwa papieża Jana Pawła II do Św.Józefa

Święty Józefie najczystszy, troskliwy Obrońco Chrystusa i Opiekunie dziewic - czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby czystym i wolnym sercem szła za głosem powołania. Wzorze pracujących - spraw by wszelka praca spełniana była rzetelnie i w warunkach godnych człowieka. Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych - wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary. Patronie umierających - naucz sztuki umierania sobie na co dzień, aby zawsze być gotowym na radosny powrót do domu Ojca. Postrachu cuchów ciemności - oddal grozę wojny, zła i nienawiści. Opiekunie kościoła Świętego - Tobie oddaję cały Kościół.

Jezu, Twój jestem w życiu i w śmierci...

O dobrą śmierć

O święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen

Światło w ciemności świeci...


Modlitwa św. Augustyna.

Panie, Boże mój jedyna nadziejo moja, wysłuchaj mnie, abym znużony, nie zaprzestał szukania Ciebie. Chcę zawsze szukać oblicza Twego gorliwie. Użycz siły szukającemu. Ty, który sprawiasz, że się Ciebie znajduje. Ty dajesz nadzieję wszystkim, którzy szukają prawdziwie. Ufam, że Cię odnajdę.

Niespokojne serce, póki nie spocznie w Tobie


Święty Augustynie,

wielki w poznaniu i miłości Bożej, uproś nam mądrość niebieską, abyśmy coraz więcej poznawały wielkość Bożą a naszą nicość i w ten sposób osiągnęły prawdziwą pokorę. Poleciłeś nam pokorę, jako podstawę cnót wszystkich. Spraw, abyśmy również z dnia na dzień wzrastały w miłości ku Bogu i bliźnim. Pokora i miłość były istotą wszystkich dzieł, które pisałeś pod natchnieniem Ducha Świętego jako wskazówki dla naszego życia. Naucz nas cenić należycie naszą świętą regułę i wiernymi jej być aż do śmierci. Przez wstawiennictwo Twoje, niech Bóg wzmocni naszą wolę, aby całym naszym staraniem było Jego szukać i Jemu we wszystkim się podobać, dopóki serce nasze w Nim nie spocznie. Amen.

Antyfona: Stworzyłeś nas Boże dla Siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie.

Skieruj... ku Tobie... nasze serca


Dziękujemy Autorom zdjęć