MODLITWY NASZEJ WSPÓLNOTY

Razem...


"Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w Imię moje, tam jestem pośród nich "
(por. Ewangelia)

"...a gdy zgodnie, tzn. w jedności, o coś prosić będą, Ja to spełnię"
(por. Ewangelia)


Komunia Duchowa

O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo,
iżeś tu jest w Najświętszym Sakramencie Miłości.
Pragnę najgoręcej połączyć się z Tobą,
boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i żywotem.
W tej chwili jednak nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,
przybądź przeto duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami.
Oddaję Ci o Panie całkowicie serce, ciało i duszę
i wszystko, co posiadam,
nie daj mi się nigdy rozłączyć z Tobą.Amen.

Jezu, Tobie żyję, Tobie umieram,
Jezu, Twoją jestem w życiu i śmierci. Amen.Niepokalana

Modlitwa Sługi Bożego Księdza Założyciela

"O Maryjo Dziewico, z najwyższym uszanowaniem i pokorą
spieszę i upadam w cieniu Twych stóp
i pozdrawiam Cię jako Córkę Boga Ojca,
jako Matkę Dziewiczą Syna Bożego,
jako najczcigodniejszą Oblubienicę Ducha Świętego.
Tobie dzisiaj składam w ofierze duszę moją i ciało moje,
całe moje postępowanie, utrapienia, lęki i niedostatki,
a także zakończenie mego życia.
O przedziwna Matko, przygarnij mnie do serca Twego
i nie odrzucaj niegodnych westchnień mego serca.
Oddal wszystkie niegodziwe pragnienia,
abym w dniu dzisiejszym bez przeszkód
umocniła się we wierze, nadziei i miłości,
i otrzymała od Ciebie wszystko, czego pragnę.
Daj łaskawie to, o co proszę,
jeśli to będzie na większą chwałę Twoją i kochanego Syna Twego.
O Matko, racz wysłuchać moich błagalnych próśb,
a wysłuchawszy pokrzep mnie przez Twoje niezmierzone pocieszenie,
abym była godna Twojej łaski i mogła Cię kiedyś czcić i chwalić
ze wszystkimi Świętymi na wieki wieków. Amen."Ze źródła...

Koronka do Najświętszej Maryi Panny
(z początków Zgromadzenia)

O Najlitościwsze Serce Pana Jezusa,
zlituj się nad biednym sercem moim,
o to Cię proszę przez Niepokalane Serce Matki Twojej,
która i naszą Matką jest, a której nic odmówić nie możesz. Amen.

3 x Zdrowaś Maryjo...

Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie,
o najczystsza Panno i Królowo Aniołów,
wyjednaj nam czystość duszy i ciała.

12 x
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy.
O Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami.

Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie,
o najczystsza Panno i Królowo Aniołów,
wyjednaj nam czystość duszy i ciała.

Święty Józefie, najczystszy Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy,
wyjednaj nam miłość do Jezusa i Maryi.
Jezu, Maryjo, Józefie święty,
Wam oddaję ciało i duszę moją pod opiekę Waszą przenajświętszą.
Jezu, Maryjo, Józefie święty, bądźcie przy skonaniu moim.
Jezu, Maryjo, Józefie święty,
niechaj przy Was Ducha mego Bogu oddam w pokoju. Amen.Niepokalana

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

Modlitwa na każdy dzień nowenny

Dziewico Niepokalana, Matko wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej najlepszej Matki pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie prace i modlitwy służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i macierzyńskiej dobroci Twego serca. Amen.


Dzień pierwszy - 29 listopada

O, Niepokalana, "Niewiasto obleczona w słońce"! Ciebie Ojciec Niebieski uczynił "Znakiem na niebie" dla pielgrzymującej rodziny ludzkiej. Tak jak poprzedziłaś Kościół w wierze i miłości u zarania ery Odkupienia, tak też poprzedzaj go dzisiaj, gdy wchodzi w nowe tysiąclecie wiary. Prosimy Cię, byś ukazała całemu Kościołowi, całej ludzkości, Jezusa, błogosławiony owoc Twego łona, Odkupiciela człowieka, Odkupiciela nas wszystkich. Amen.


Dzień drugi - 30 listopada

O, Niepokalana, Ciebie Bóg ustanowił, byś była dla nas zwycięskim znakiem, miażdżącym głowę węża piekielnego. Zwyciężaj apokaliptycznego smoka i dziś, w świecie pełnym niesprawiedliwości, kłamstwa i przemocy. Wyrwij nas z kręgu zakłamania, zachowaj w wierze, broń od bezsensu, rozpaczy i nienawiści. Wspieraj nas w walce z mocami ciemności. Matko cudownej przemiany, przybądź nam z pomocą. Amen.


Dzień trzeci - 1 grudnia

Słowami Archanioła - "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą" - pozdrawiamy Cię dzisiaj i zawsze, Maryjo, Matko nas, ludzi, która wszystkich ogarniasz, do wszystkich się przybliżasz, wszystkich po macierzyńsku poszukujesz. Prosimy, Maryjo, prowadź nas pośród wszystkich naszych dróg, byśmy mogli odnaleźć się w tej wielkiej wspólnocie, którą Syn Twój nazwał swoją Owczarnią. Pomóż nam odnajdywać wytrwale drogę do Chrystusa. Amen.


Dzień czwarty - 2 grudnia

Tobie, Niepokalana Matko, oddajemy nas samych. Ty znasz nasze serca, wiesz, czego nam potrzeba, czego oczekuje od nas Twój Syn i nasi bracia. Prosimy, przyjmij nas, pomnóż naszą wiarę, naucz nas modlić się, pomóż odpowiadać Bogu: "Niech mi się stanie według słowa Twego". Amen.


Dzień piąty - 3 grudnia

Niepokalana, Ty bezgranicznie zawierzyłaś Bogu. Niech Twa pomoc pozwoli nam wytrwać w wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Tobie oddajemy naszą przeszłość i zawierzamy przyszłość. Ciebie prosimy o dar żywej wiary, bez której łatwo można dziś zgubić drogę, ulec zniechęceniu, lękowi, fałszowi lub nienawiści. Matko, prowadź nas drogami prawdy i miłości. Amen.


Dzień szósty - 4 grudnia

Matko naszego Pana, Ty śpiewając Bogu hymn uwielbienia, z radością dziękowałaś Mu za wielkie rzeczy, których dokonał w Twoim życiu. Naucz nas dostrzegać piękno i wielkość wszystkich Bożych dzieł. Pomóż nam razem z Tobą śpiewać Dobremu Bogu hymn uwielbienia i dziękować Mu za niezliczone dary Jego miłości. Amen.


Dzień siódmy - 5 grudnia

O, Maryjo, w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, powiedziałaś do sług, wskazując na Chrystusa: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Wypowiedz te słowa i do nas!. Wypowiadaj je wciąż! spraw, abyśmy Twojego Syna słuchali. Żebyśmy Go słuchali dzień po dniu. Żebyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające, bo tylko On ma słowa życia wiecznego. Amen.


Dzień ósmy - 6 grudnia

O, Ty, która tak głęboko i po macierzyńsku związana jesteś z Kościołem, wyprzedzając na drogach wiary, nadziei i miłości cały lud Boży. Ogarnij wszystkich ludzi pielgrzymujących przez życie do wiecznych Bożych przeznaczeń tą miłością, jaką w Twoje serce przelał z wysokości krzyża sam Boski Odkupiciel - Twój Syn. Bądź Matką wszystkich naszych ziemskich dróg, by nigdy nie wiodły nas na manowce, ale zawsze prowadziły do niebieskiej Ojczyzny. Amen.


Dzień dziewiąty - 7 grudnia

O, Niepokalana, która "chowałaś wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu", Tobie oddajemy nasz rozum, aby poznawał prawdę; Tobie oddajemy nasze myśli, aby były piękne i czyste. Tobie oddajemy nasze serca, aby ogarnięte coraz większą miłością, były otwarte dla Boga i wszystkiego, co dobre w człowieku i na świecie. Matko Drogi, Prawdy i Życia, przyjmij nasze modlitwy i dobre postanowienia, umocnij je w naszych sercach i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.


Niepokalana

Modlitwa do Matki Bożej w intencji Zgromadzenia

O Niepokalana Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia, Królowo Dziewic i wszystkich Świętych, zwróć swe oczy na Zgromadzenie nasze, wspieraj je, udoskonalaj i zachowuj. Niech się odznacza czystością, ubóstwem, posłuszeństwem, duchem modlitwy, miłości, wyrzeczenia i ofiary. Pośredniczko nasza, racz nam to wszystko wyprosić u Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Niech wyda owoc...

Modlitwa wspólnoty o powołania

Panie Jezu Chryste, który przykazałeś prosić Pana żniwa o nowych robotników, spraw prosimy, aby wiele dziewcząt wsłuchawszy się w Twoje wołanie, chętnie odpowiedziało na zaproszenie do radosnej służby Bożej za przykładem Matki Bożej Niepokalanej w naszym Zgromadzeniu. Amen.


Niech rozkwitnie...


Za wspólnotę...

Panie Jezu, Ty powiedziałeś: Tam, gdzie dwóch lub więcej zbiera się w moje imię, tam jestem wśród nich, bądź między nami, gdy staramy się zjednoczyć w Twej miłości w naszej wspólnocie. Pomóż nam być zawsze jednym sercem i jedną duszą w dzieleniu radości i smutków, i w szczególnej trosce o chorych, starych, samotnych i potrzebujących. Spraw, by każdy z nas starał się być żywą Ewangelią, w której oddaleni, obojętni i maluczcy odkryją Miłość Boga i piękno chrześcijańskiego życia. Daj nam wierne i otwarte serce, które będzie odpowiadało na każde Twe słowo i łaskę. Rozbudzaj w nas, panie, nadzieję i zapał, byśmy nie poddawali się mimo własnych upadków, słabości i niewdzięczności ludzkiej. Spraw, by nasza wspólnota była prawdziwą rodziną, w które każdy będzie starał się zrozumieć, wybaczać, pomagać innym. Wzajemna miłość niech będzie jedynym prawem wiążącym nas i czyniącym z nas Twych uczniów.


Przynieś mi o poranku słowo Twojej miłości...


Modlitwa poranna

Panie w ciszy budzącego się dnia przychodzę prosić Cię o pokorę, pokój, mądrość i moc. Chcę dziś spoglądać na świat oczyma pełnymi miłości. Pragnę być wyrozumiała, cierpliwa, łagodna i roztropna! Nie ulegając sugestii pozorów chcę widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz. Zamknij moje uszy, niech nie słyszą żadnej obelgi. Strzeż mego języka przed wszelkim złym słowem. Obym żywiła jedynie myśli, które błogosławią. Obym była tak pełna życzliwości i tak radosna, żeby wszyscy, którzy się do mnie zbliżają wyczuli Twoją obecność. Przyodziej mnie w Twoje piękno Panie, abym przez cały ten dzień dzisiejszy Ciebie objawiała. O dzięki Ci, mój Boże, żeś mi dozwolił doczekać dnia dzisiejszego, że cię mogę chwalić, uwielbiać i dziękczynienie składać. O Jezu Najsłodszy, daj mi tę łaskę, abym wszystko wykonywała w czystej intencji, jedynie, aby się podobać Tobie samemu. Boże mój, oddaję Ci serce moje. Najświętsza Panno, moja dobra Matko błogosław mnie. Pragnę dostąpić wszystkich odpustów, które dnia dzisiejszego uzyskać mogę i ofiaruję je za dusze w czyśćcu cierpiące.


Twoja miłość niech mnie strzeże...


Modlitwa wieczorna

Oto jestem Panie. Dzień mój ma się już ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dzięki Ci za to Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją ciągle powtarzającą się słabość. W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie - myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie, gdy oczy moje po raz ostatni ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc. Tak jak ona nieunikniona, tak jak ona głęboka. Spraw, aby była najpiękniejszą z mych nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczora ofiaruję Ci duszę moją, tak, jak by to była godzina śmierci. Ojcze! Przyjmij mnie! Spraw, bym zasypiając spokojnie uczył się umierać...


Jezu, bądź pośród nas


Na zmartwychwstanie

Panie Jezu Chryste zasiądź między nami, udziel nam radości Twego Zmartwychwstania. Daj nam tę łaskę, abyśmy się okazali godnymi Twoimi uczniami, a stół nasz niech się stanie znakiem pojednania i miłości wzajemnej. Amen.


Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza


Modlitwa do św. Józefa patrona Zgromadzenia

Święty Józefie, żywicielu Jezusa i Oblubieńcze Przeczystej Dziewicy Maryi! Chrystus postanowił Cię Panem domu Swego i wszyscy wierni wzywają jako swego opiekuna. Oto Zgromadzenie nasze jest również Cząstką powierzonego Twej opiece Kościoła i nasz Dom jest także twoim domem, bo jest domem Twego Syna, jest również domem Twej Przeczystej Oblubienicy Najśw. Maryi Panny, którą czcimy jako Matkę. Dlatego wołamy do Ciebie z dziecięcą ufnością: O ukochany nasz św. Józefie! Bądź nam ojcem i opiekunem w każdej potrzebie, broń nas przed zasadzkami nieprzyjaciela, strzeż przed fałszywymi zakusami świata, utwierdź serca nasze w świętej bojaźni, w umiłowaniu świętej czystości zdobywaniu prawdziwej cnoty. Prosimy Cię pokornie, przyjmij nas i rodziny nasze pod swoją ojcowską opiekę; polecamy Ci również dobrodziejów naszych i wszystkich trosce naszej powierzonych. Niech spłynie na nasz dom obfite błogosławieństwo Syna Bożego, abyśmy w pokoju pracować mogły dla chwały Bożej, dla dobra bliźnich i własnego uświęcenia. Amen.


Kto się w opiekę...

Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie...

Św. Józefie, twoja władza nad Sercem Jezusa sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swą opiekę nasze życie, nasz dom, i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam św. Józefie jak jesteś dobry dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze twymi wiernymi sługami. Św. Józefie Ojcze i Opiekunie naszej rodziny zakonnej przyczyń się za nami. Amen....weź pod swą opiekę nasze życie...


NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JÓZEFA

Modlitwa codzienna

Do Ciebie św. Józefie uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas , ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanna opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świętobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.


Dzień pierwszy - 10 marca

Święty Józefie, obrońco Świętej Rodziny! Twej opiece została powierzona wielka rodzina dzieci Bożych, Kościół. Broń ją od wszelkich zagrożeń i przyjdź ze swą pomocą w jej nieustannym procesie odnawiania się, doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną wierność i wytrwałe posłuszeństwo naszej Matce Kościołowi. Amen.


Dzień drugi - 11 marca

Święty Józefie, opiekunie Kościoła świętego i patronie nasz! Stajemy dziś przed Tobą prosząc: rozciągnij nad nami jak ojciec nad dziećmi - swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś swego przybranego Syna. Pełni nadziei, prosimy o pomoc we wszystkich przeciwnościach i niepowodzeniach. Amen.


Dzień trzeci - 12 marca

Święty Józefie! Jako opiekun i żywiciel Syna Bożego, utrzymywałeś z Nim na co dzień ścisłą więź - uproś nam tę łaskę, abyśmy zawsze trwali w serdecznej więzi z Chrystusem. Pragniemy stać się mężami modlitwy, którzy coraz doskonalej należą do Zbawiciela świata i starają się wypełnić w życiu osobistym i społecznym Jego nakazy i życzenia. Amen.


Dzień czwarty - 13 marca

Święty Józefie, wzorze pracujących! Własnymi rękami, w trudzie i znoju, zarabiałeś na chleb dla powierzonego przez Boga Twej opiece Jezusa i Jego Matki. Natchnij nas duchem wytrwałej i rzetelnej pracy, abyśmy powierzone sobie zadania spełniali gorliwie, sumiennie i radośnie. Polecamy ci także ludzi pracujących na całym świecie, aby zmierzali ku wartościom prawdziwym i nieprzemijającym. Amen.


Dzień piąty - 14 marca

Święty Józefie, oblubieńcze Najświętszej Dziewicy! Tobie Bóg powierzył opiekę nad Jej Niepokalaną Osobą. Tobie też pozwolił poznać tajemnicę Jej dziewiczego poczęcia. Polecamy się twemu wstawiennictwu w modlitwie o dogłębne zrozumienie daru czystości i dostrzeżenie jego znaczenia w budowaniu Królestwa Bożego. Gorąco prosimy Cię o pomoc w staraniach o zachowanie tego daru. Niech nasze serca, ogarnięte miłością ku Bogu i ku ludziom, nie stygną wśród naporu codziennych przeciwności. Amen.


Dzień szósty - 15 marca

Święty Józefie, przykładzie życia ubogiego! Ubóstwo towarzyszyło Ci stale, a Ty je przyjąłeś jako dar z ręki Boga. Uproś nam tę łaskę, abyśmy doceniali wartości, które tkwią w wezwaniu Chrystusa: "Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź za mną " (Łk 19,22) i abyśmy to wezwanie gorliwie wypełniali w naszym życiu. Amen.


Dzień siódmy - 16 marca

Święty Józefie, wzorze posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów Boga! Wesprzyj swym wstawiennictwem nasz modlitwy o poznanie woli Bożej i o zdolność jej wypełniania. Pragniemy najpierw odczytać ja wiernie z Ewangelii, w natchnieniach Ducha Świętego, a następnie, poprzez ochocze dla niej posłuszeństwo, współdziałać z Chrystusem w dziele zbawienia świata. Pragniemy również w posłuszeństwie i dzięki posłuszeństwu doświadczać wolności Dzieci Bożych. Amen.


Dzień ósmy - 17 marca

Święty Józefie, podporo rodzin! Prosimy Cię o pomoc: podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszej społeczności zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem poszanowaniem, życzliwością i ofiarna troską, i sam doświadcza tego od innych. Powstała w ten sposób jedność i harmonia, niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Amen.


Dzień dziewiąty - 18 marca

Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających! Otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna każdemu z nas łaskę dobrej śmierci. W ciągu życia ziemskiego bądź dla nas wzorem i pomocą, abyśmy ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i z radością, szli w godzinę śmierci na spotkanie z Ojcem. Amen.


Św. Józef


Dziękujemy Autorom zdjęć