Naszym głównym zadaniem apostolskim jest razem z Maryją
kształtować w sobie i w innych szacunek dla godności kobiety
oraz wrażliwość na jej sprawy.
Rozpoczynamy od siebie, przez nasze wspólnoty
aż do każdej z dziewcząt i kobiet, do których jesteśmy posłane.

"Swoje pierwsze zadanie Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
widzi w służbie młodzieży żeńskiej i kobietom,
aby im pomagać w urzeczywistnianiu chrześcijańskiego życia w miłości."

/z Konstytucji/


W każdym miejscu pracy, modlitwy i cierpienia
otwieramy oczy i serca na sprawy kobiet.
Poszukujemy sposobów rozumienia, pomocy, towarzyszenia...


Maryjo pomóż! Maryjo pomóż!
Maryjo pomóż! Maryjo pomóż!
Maryjo pomóż! Maryjo pomóż!


Budujmy mosty...
Dziękujemy Autorom zdjęć