Charyzmatem, dla którego powstała nasza wspólnota zakonna
jest troska o dziewczęta i kobiety, zwłaszcza zagrożone moralnie.
"Wy macie służyć tym, którymi świat pogardza."
(Sługa Boży Ksiądz Założyciel)

zmrożone krzywdą...


Starając się o uchronienie młodych dziewcząt przed zagrożeniami, pamiętamy o troskach wszystkich kobiet, które z różnych powodów znalazły się w trudnych sytuacjach. Wiele z nich już na początku życia, a także później, spotkało się nie tylko z zagrożeniem, ale i z krzywdą. Kobieta jest szczególnie narażona na krzywdę, na wykorzystanie i przemoc, ponieważ całą swoją osobą jest nastawiona na miłość. Oczekuje na miłość, chce ją dawać i chce otrzymywać. Rozmaite braki i niedojrzałości, w połączeniu z tęsknotą za miłością powodują, że łatwo może stawać się ofiarą.
Tak się dzieje częściej, niż chcielibyśmy myśleć.
Także własne zaangażowanie kobiety w zło, rani ją wewnętrznie i sprawia, że swoje zranienia przekazuje dalej. Sieje w ten sposób spustoszenie wśród swoich najbliższych i pogłębia doznane krzywdy.

zmrożenie zmrożenie zmrożenie

Pytanie o możliwość i sposoby realnej pomocy jest dla nas ciągle aktualnym zadaniem.

W konkretnych sytuacjach okazuje się, jak skomplikowane są ludzkie historie.

Trzeba czasu, miłości, ciepła, cierpliwości...
Trzeba odwagi, łagodności i konsekwencji...
Trzeba współpracy, wytrwałości, męstwa...

Każdy może coś dla drugiego zrobić.
Dlatego staramy się pomagać razem z innymi.Może być inaczej ...Dziękujemy Autorom zdjęć