"Warto być kobietą."
(ale dlaczego???)

Warto być kobietą


Tu będzie o tym, że bycie kobietą jest darem i zadaniem.
I że to jest piękne.
I wymagające.

Geniusz kobiety, którym zachwycał się Sługa Boży Jan Paweł II i nie tylko On, jest pewną tajemnicą, czymś 'do odkrycia'.
Można spotkać publikacje, które kreują i propagują różne style kobiecości. Także same kobiety różnie widzą siebie i różnie mówią o swoim 'byciu kobietą'.
Warto o tym pomyśleć,
a zwłaszcza o tym - jak się rozwijać, aby stawać się tą najpiękniejszą i najlepszą wersją kobiety.Warto być kobietą

Do przemyślenia pierwszy cytat:


"Dusza kobieca winna być szeroka i otwarta na wszystko, co ludzkie;
musi być spokojna,
aby nie wygasić gwałtownym podmuchem najmniejszego nawet płomyka;
musi być ciepła, by delikatne kiełki nie ucierpiały od zimna;
musi być jasna,
aby w ciemnych kącikach czy fałdkach nie zagnieździły się jakieś szkodniki;
musi być w sobie zwarta
aby to, co się wciska z zewnątrz nie uszkodziło życia wewnątrz;
musi być wolna od siebie samej, aby w sobie uczynić miejsce dla innego życia;
w końcu musi być panią siebie i swego ciała, aby całą osobowością odpowiedzieć na każde wezwanie" (E. Stein).warto być kobietą

Pytanie o to JAK być kobietą, żeby było warto...
cdn.


Dziękujemy Autorom zdjęć