Charyzmatem, dla którego powstała nasza wspólnota zakonna
jest troska o dziewczęta i kobiety, zwłaszcza zagrożone moralnie.
"Wielką rzeczą jest podać rękę upadłemu, aby się znów podźwignął, ale nieskończenie większa to zasługa, gdy ktoś poda rękę przed upadkiem i w ten sposób uchroni od niego."
(Sługa Boży Ks. Jan Schneider)

Obowiązek ochrony Obowiązek ochrony Obowiązek ochrony


Ogromnie ważnym aspektem troski o kobiety jest profilaktyka zagrożeń. Także w naszych czasach, podobnie zresztą, jak we wszystkich, istnieje wiele zagrożeń. Z większości z nich dziewczyny nie zdają sobie sprawy. Zdarza się często, że już od najmłodszych lat pozbawione są nawet podstawowej opieki i doświadczenia miłości. Nie mogąc liczyć na swoich najbliższych, zwracają się do tych, którzy jawią się jako kochający. Braki w dojrzałości osobowej, psychicznej czy emocjonalnej, jak również brak wzorców, czynią je podatnymi na manipulacje i różne formy wykorzystywania.
Nawet w tzw. dobrych rodzinach, dziewczyny nie są wystarczająco przygotowywane do podejmowania odpowiedzialności za życie. Zarówno swoje własne, jak i każde życie im powierzone. Potrzebują umocnienia i formacji do dojrzałej miłości.
Zgodnie ze wskazaniami naszego Założyciela, Sługi Bożego Ks. Jana Schneidera, podejmujemy działania, które mają na celu uchronić dziewczyny przed różnymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi niebezpieczeństwami.
Działania prewencyjne zmierzają w dwóch kierunkach:
- ukazania wartości, wśród nich w szczególny sposób godności kobiety - aby pociągać ku dobru, pokazać inny świat, inne możliwości wyboru, aby zachęcić do pięknego życia
- wskazywania na realne zagrożenia, pomocy w ich rozpoznawaniu i kształtowania umiejętności obrony przed nimi.

Wśród niebezpieczeństw On wskaże drogę... i doda sił

Wykorzystujemy wszystkie miejsca, gdzie pracujemy i dostępne nam sposoby, do szeroko rozumianej profilaktyki. Codziennym miejscem działań jest katecheza a także spotkania grup formacyjnych, zwłaszcza maryjnych. Siostry prowadzą parafialne wspólnoty "Dzieci Maryi", schole i grupy misyjne. Na szeroką skalę prowadzona jest formacja animatorek Ruchu "Dzieci Maryi". Obejmuje ona miesięczne dni skupienia, rekolekcje przygotowujące do tej służby (tzw. "kody"), czuwania modlitewne i kontakty indywidualne. Różnego typu spotkania są okazją do pogłębienia wiary i kształtowania dojrzałości: w wymiarze ludzkim i religijnym. Mają być także przygotowaniem do "chrześcijańskiego życia w miłości".
Wzorem, który ukazujemy dziewczynom jest najzwyklejsza, a zarazem najbardziej niezwykła Kobieta - Maryja. Od Niej uczymy się codziennego życia, według Jej wzoru kształtujemy serca, aby były zdolne do miłości, jak Jej miłość. Z Nią próbujemy przezwyciężać wszystko, co przeszkadza nam dojrzewać i wzrastać. Przez Jej wstawiennictwo prosimy o łaski i moc Bożą na każdą chwilę życia.
Siostry, a w ramach Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom także pracownicy i wolontariusze, prowadzą pogadanki i prelekcje oraz akcje informacyjne, dotyczące m.in. przemocy wobec kobiet i dzieci.

Kontakty osobiste z kobietami w naszych środowiskach są również okazją do otwierania serca na ich sprawy i problemy oraz do szukania sposobów realnej pomocy.


Warto chronić i ratowaćDziękujemy Autorom zdjęć