By pomóc kobietom odnaleźć siebie .....

Twarz


DUCHOWA ADOPCJA KOBIET W POTRZEBIE

Macierzyństwo duchowe jest postawą otwartego serca, które zanurzone w miłosiernej miłości Boga, czyni kobietę zdolną do bycia darem i źródłem życia, wrażliwą na potrzeby i sprawy innych, płodną w swym zatroskaniu. Bo jak pisze Jan Paweł II:
"Moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Oczywiście, Bóg zawierza każdego człowieka wszystkim ludziom i każdemu z osobna. Jednakże to zawierzenie w sposób szczególny odnosi się do kobiety - właśnie ze względu na jej kobiecość - i w sposób szczególny stanowi też o jej powołaniu." (MD 30)
Dlatego też podjęłyśmy dzieło Duchowej Adopcji Kobiet.
Chcemy przyjmować do serca kobiety, które znalazły się w trudnych sytuacjach
i potrzebują pomocy, przytulając je ciepło do swego "matczynego łona", bez stawiania warunków, w pełnej akceptacji oraz szacunku, by wspierając modlitwą, cierpieniem
i posługą rodzić do nowego życia w mocy Chrystusa Zmartwychwstałego.
W rozważaniach na temat godności kobiety Jan Paweł II zauważa, że
"w Duchu bowiem Chrystusa może ona odkryć pełne znaczenie swojej kobiecości,
stać się w ten sposób bezinteresownym darem dla drugich i odnaleźć samą siebie"
(MD 31).


Panie Jezu, Ty każdego człowieka powołujesz,
aby wrażliwy na znaki czasu i świadomy różnych zagrożeń świata,
otoczył szczególną troską ludzi potrzebujących pomocy.
Znakiem naszego czasu jest trudna sytuacja
i liczne cierpienia wielu kobiet.
Ty zapraszasz mnie, abym stała się wobec nich,
świadkiem Twego nieogarnionego miłosierdzia.
Wsparta Twoją łaską, za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej,
pragnę objąć duchową adopcją i ofiarować moją miłość, cierpienie
oraz wszelkie prace w intencji.....................................
Panie, proszę poślij swoich Aniołów,
by strzegli ją na każdej z wybranych przez Ciebie dróg. Amen.

Wszystkich pragnących włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji Kobiet,
by wspierać modlitwą oraz ofiarować w konkretnej intencji
swoje cierpienia, prace i modlitwy,
prosimy o kontakt:
smn.radnaavelina@gmail.com


Zaufałam Twojemu miłosierdziu

~ Zaufałam Twojemu miłosierdziu ~
Dziękujemy Autorom zdjęć.