SŁOWO BOŻE jest jak osobisty list Boga, jest dla mnie.
Moja osobista jest również odpowiedź, rodząca się w spotkaniu
z Bogiem, który do mnie mówi w swoim Słowie.
Jednocześnie, jak pisze Ojciec Św. Benedykt XVI:
"Słowo Boże zostało nam dane właśnie po to, by budować wspólnotę,
by jednoczyć nas w Prawdzie w naszej drodze do Boga" /VD 86/

Dlatego wsłuchując sie w Słowo Boże, jak Maryja i razem z Nią,
chcemy dzielić się okruchami naszych poszukiwań i odpowiedzi.
Ufamy, że w dzieleniu się Słowem, buduje się Kościół, dzięki Bogu.Oświeć me ciemności...Maryjo, Matko Słowa Bożego, prowadź* Panie, Ty odkrywasz przede mną moje imię
* Jesteś moją Drogą do Ojca
* Ty, Panie znasz czas rozwiązania...
* Amen

Jakie jest moje imię?

"Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała],
i na tej Skale zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go nie przemogą
/por. Mt 16,18/

Panie, Ty odkrywasz przede mną moje imię.
To imię, które jest w Tobie, które jest częścią Twego Świętego Imienia.
Moje imię, moje prawdziwe imię, jest zanurzone w Twojej Świętej Woli i z niej wypływa. Pełnić Twoją Wolę, to odkryć swoją tożsamość, odkryć prawdę o sobie, odkryć swoje imię.
Panie, wzbudź we mnie pragnienie pełnienia Twojej Świętej Woli. Daj poznać sercem, przyjąć umysłem - że tylko w niej jest moje szczęście,
bo tylko w niej jestem sobą według Twojej miary > w pełni.
Pomóż mi Panie ukochać Twoją Świętą Wolę!
Przyjąć ją, to zgodzić się na siebie, to ukochać siebie, to odnaleźć siebie.
pokaż mi drogę...

"Idę przecież przygotować wam miejsce (...)
Ja jestem Drogą, Prawdą i życiem
/por. J 14, 1-12/

Jezu, dziękuję Ci, że mam miejsce w Twoim Sercu; że jesteś moją Drogą do Ojca: weź mnie Jezu i prowadź do Ojca.
Otul mnie swym miłosierdziem...
Jesteś moim Panem, który czyni wielkie rzeczy we mnie.
Ty sam działaj i przemieniaj w Siebie, proszę.
Obiecałeś, że mnie zawsze prowadzisz będziesz i nasycisz mą duszę na pustkowiu - tak, Panie prowadź mnie i wypełnij - otwieram dla Ciebie wszystkie drzwi mego serca...
Amen.


rozświetlasz moje ciemności...

"Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna.(...)
Natychmiast otworzyły się usta Zachariasza,
język sie rozwiązał i mówił wielbiąc Boga.
Mówili: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim"
/por.Łk 1,57-66/

Ty, Panie znasz czas mojego rozwiązania spraw, problemów, powierzonych Ci trosk... O Twoje miłosierdzie proszę... Wiara w Twoje Słowo Obietnicy przywraca mi mowę, otwiera moje serce na Twoje plany. Proszę, aby Twoje Słowo mnie przenikało i wydało owoc w swoim czasie. Uwielbiam Cię i błogosławię Twoje Święte Imię PANIE. Amen.

Otwórz serce


~ Niech Słowo zamieszka w Tobie ~
Dziękujemy Autorom zdjęć