Święta Róża z Limy


"Ksiądz Założyciel wybrał Św. Różę z Limy na Patronkę.
Poświęcone Bogu życie Św. Róży z Limy oraz jej oddanie ubogim i opuszczonym dziewczętom ukazuje nam, jak możemy wypełnić ślub czystości i jak powinnyśmy poświęcić życie służbie bliźnim."

/z Konstytucji/
Św. Róża z Limy


Dziękujemy Autorom zdjęć.