Święty Józef


"Gotowość Św. Józefa do przyjęcia pełnych tajemnic planów Boga, jest wzorem naszego zaufania Bogu i posłuszeństwa.
Jego służebna rola w Świętej Rodzinie jest przykładem dla naszej działalności apostolsko-charytatywnej."

/z Konstytucji/
AKT ODDANIA ZGROMADZENIA ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
Kalisz, 5 marca 2008r.

Święty Józefie, Najwierniejszy Oblubieńcze Bogurodzicy Dziewicy, oto dzisiaj, pełne ufności przychodzimy do Ciebie, aby powierzyć Twojej opiece nasze Zgromadzenie - każdą Siostrę z Generalatu, regionu misyjnego, z wszystkich prowincji. Zawierzamy Ci nasze junioraty, nowicjaty, postulat oraz dzieła, które prowadzimy i w przyszłości prowadzić będziemy.
Święty Józefie, patronie naszej Rodziny zakonnej,
dziękujemy Ci za nieustanną opiekę i wstawiennictwo.
Ty, poza chwałą Bożą, nie szukałeś niczego na świecie. W całkowitym oddaniu Zbawicielowi, radością Twoją było milczeć, modlić się, pracować, cierpieć i miłować, dlatego Twojej trosce oddajemy nasze życie duchowe. Uczyń z naszych wspólnot szkołę jedności i wierności, niech cenimy ponad wszystko modlitwę i pielęgnujemy miłość siostrzaną. Uproś każdej Siostrze stały rozwój duchowy, wytrwałą gorliwość w życiu charyzmatem i dzielenie się nim z innymi.
Oddajemy, Święty Józefie, Twej Ojcowskiej opiece i władzy, naszą służbę dziewczętom moralnie zagrożonym i kobietom w potrzebie, dzieciom w przedszkolach, szkołach, świetlicach, domu dziecka, Zakładach Leczniczo-Opiekuńczych, osobom starszym w Domach Pomocy Społecznej oraz wszystkim bliźnim, których Bóg stawia na naszych drogach i do nas posyła. Niech nasze dzieła miłosierdzia przyniosą owoce miłości i pokoju, a także staną się źródłem mocy i pocieszenia dla najbardziej potrzebujących i ubogich tego świata.
Święty Józefie, Wzorze pracujących, zawierzamy Tobie rozwój wewnętrzny i zewnętrzny naszych dzieł. Dziękujemy za wszystkich dobroczyńców, którzy wspierają duchowo i materialnie każde nasze przedsięwzięcie. Pozwól nam cieszyć się Twoją nieustanną pamięcią w naszych potrzebach materialnych, abyśmy wszystko czyniły na większą chwałę Bożą.
Ty złożyłeś całkowitą ofiarę ze swego życia, uproś nam u Boga liczne i święte powołania, byśmy mogły Ewangelię zanieść całemu światu.
A kiedy przyjdzie ostatnia godzina,
uproś nam łaskę szczęśliwego przejścia do Domu Ojca.
Amen.
Dziękujemy Autorom zdjęć.